Pożyczki hipoteczne

Co różni pożyczkę hipoteczną od kredytu hipotecznego? Kredyt hipoteczny to produkt przeznaczony na określony cel, związany z nabyciem nieruchomości. Pożyczka hipoteczna to oferta dla osób posiadających nieruchomość nieobciążoną hipoteką, a poszukujących finansowania na inny, dowolny cel. Zabezpieczeniem pożyczki może być także nieruchomość osoby trzeciej, która wyrazi na to zgodę.

Dla osób mogących ustanowić zabezpieczenie na nieruchomości, pożyczka hipoteczna jest zatem alternatywą kredytu gotówkowego. Ma ona jednak wiele przewag nad standardowym kredytem gotówkowym, do których należą przede wszystkim:

 

  • wyższa kwota pożyczki hipotecznej,
  • dłuższy okres spłaty,
  • niższe oprocentowanie.

Pożyczka hipoteczna to najtańsza dostępna forma finansowania przeznaczonego na dowolny cel. Charakteryzuje się bardziej elastycznym dopasowaniem do domowego budżetu ze względu na możliwość rozłożenia spłaty na dłuższy okres. Jest dobrym rozwiązaniem przede wszystkim dla osób planujących zaciągnięcie większego zobowiązania, umożliwia bowiem zarówno obniżenie miesięcznej raty jak i łącznego kosztu kredytu.